بخش های مرتبط
پيام دوستان
ساعت دماسنج

آواي روستا

+ [تلگرام] ‍ جايِ #نقدِ ادبي،پچ پچ و نجوا دارد بامن و با خود و با جامعه #دعوا دارد بنده که هيچ،زَنَد طعنه به #حافظ،#سعدي گاه ام تيغ کشد،حمله به #نيما دارد گوش ها پر شده از هيمنه يِ فريادش دردهايِ همه را قصدِ #مداوا دارد شعرِ خود بُرده به بازارِ #ادب سرداسرد نازها بر نظرِ لطفِ زليخا دارد (معرفت دُرِّ گران است) خريدارش کو؟! مدعي کي به صفِ اهلِ #هنر جا دارد طبلِ مَن مَن زند و واژه به مِن مِن گويد موج در موج چو طوفانزده،دريا دارد گر طبيبي به سرِ کَل شده يِ خويش برَس نه قلندر نظر هر بي سر و بي پا دارد بايد #اول قدم از خويشتن آغاز کنيم هرکه اين راه رَوَد، #آخرِ زيبا دارد #مهدي.زکي زاده اميد که اهل تربيت ، يعني که خويش را ساختن و بعد به ديگري پرداختن، باشيم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ شب بخير بچه هاااااااا......
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
شب خ؟ش.خ؟ب ب خواب؟د.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] Ramzani Gholarza: کاج پشت پنجره هي ، سرک ميکشيد گاه سرتکان ميداد به ناز و ، سرميکشيد باخودم گفتم: ، به خيالش آئينه است تيشه آوردم و کندم شيشه ي ، پنجره بگذاشتم جايش ، شيشه همچون آئينه کاج هي سرميکشيد سوي پنجره گفتمش:هرچه ميخواهي ، هشوه کن گيسوان خود را ، با باد شانه کن کاج کم کم روزها آرام گرفت شبها سرتکان مي داد و ، آرام ميگرفت کاجک بيچاره درهم ريخته بود برگهايش خوشک ودرهم ريخته بود گويا او چون غلام ، عاشق کشته بود عاشق ديدار گلدان ، گشته بود غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] Ramzani Gholarza: يک روزگذشت و ، رفت آفتاب من ماندم وسکوت و ، مهتاب مي خواند مرا باز ، به سبزخورشيد ترديد نکن که پروين ، بازهم لب شفق بوسيد انگارکه امواج ، طغيان گر لرزان درساحل نور ، بهم رسيدن
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
مادر هما
مثل هميشه زيبا
+ [تلگرام] .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] جوجوي من مريض شده تب مي‌کنه و بي حوصله است زياد گريه مي‌کنه و نق ميزنه
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
آخي....الهي.... شياف استامينوفن بديد...
نميدونم چند وقتشه، بخاطر دندونش نيست
همه 7 نظر
در کنار هر فيد که از ايشان ميزنيد بايد براشون اسپند هم دود کنيد
{a h=bagearezoha}باغ آرزوها{/a} @};-
+ [تلگرام] . نسيم خنکي که موهايت را تکان مي دهد *صداي من است * بارها از تو ميگذرد و تو او را نخواهي شناخت . . نيما
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
:(
مادر هما
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
+ [وبلاگ] معرفت علمي
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] وقتي که زندگي من هيچ چيز نبود هيچ چيز به جز تيک تاک ساعت ديواري دريافتم بايد، بايد، بايد ديوانه‌وار دوست بدارم کسي را که مثل هيچکس نيست . .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
بسيار زيبا
{a h=mabbadr}اشعار مير عبدالله بد{/a} سپاس.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال